Доклади и анализи за малките и средни предприятия

2021 г.

ПРОУЧВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА МСП ОТ ОБУЧЕНИЯ И АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ИАНМСП В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ

2020

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ „СЪСТОЯНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО МУ“

Период: 2020