Помощ

Какво е мачмейкинг и как се осъществява от платформата?

 

Мачмейкингът е процес за създаване на партньорство между две заинтересовани компании.

Предоставянето на повече детайли в профила на всяка компания предполага намирането на по-подходящ партньор.

 

 

 

 

При възникнали въпроси и нужда от съдействие, можете да пишете на e-mail: b2bconnect@sme.government.bg.