Reports and analyzes for small and medium enterprises

-

ПРОУЧВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА МСП ОТ ОБУЧЕНИЯ И АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ИАНМСП В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ

2020

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ „СЪСТОЯНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО МУ“

Period: 2020
-

Състояние на малкия и средния бизнес в България и последиците за сектора от COVID-19