Отложен Международен форум - конференция за новите законодателни промени и актуални тенденции при суровините за козметика с двустранни срещи с фирми от Северна Македония, Румъния и Сърбия

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

гр. Пловдив

гр. Пловдив

Oписание на събитието

На 18 ноември 2021 г., в Парк хотел „Санк Петербург“, гр. Пловдив, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира международен форум – конференция за новите законодателни промени и актуални тенденции при суровините за козметика с двустранни срещи с фирми от Северна Македония, Румъния и Сърбия. Основен партньор на ИАНМСП при организацията на проявата е Българска Национална Асоциация “Етерични масла, Парфюмерия и Козметика” (БНАЕМПК).

Събитието ще даде възможност на представителите на козметичната индустрия в България да се запознаят с нови потенциални партньори, както и да осъществят преки контакти. Предвижда се бизнесът да бъде запознат с актуални проблемни области и възможните решения, пред които са изправени фирмите в съвременната динамична икономическа обстановка. Участие в проявата ще вземат водещи специалисти от централата на концерна BASF от Германия, както и от представителството им в Румъния. Основната цел на проявата е да развие и задълбочи икономическата стабилност на предприятията от бранша и да създаде подходящи условия за реализиране на доходоносни сделки и добри партньорства.

При проявен интерес следва да бъде заявен интерес през Вашия профил в платформата на страницата на събитието в срок до 12 ноември 2021 г.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел. 02/940 7975 и Ася Андреева, тел. 02/940 7989.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Сектори

  • Производство на химични продукти
  • Козметика, етерични масла и парфюмерия

Регистрирани
участници

Изпълнителна Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Услуги

Адвокатско дружество Зафиров и Александрова

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Правни услуги

Уотър Фюел Инженеринг България ООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство, Разработване и производство на водородни технологии
Продукт/услуга: Водородни генератори

Пи Ейч Юръп ЕООД

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Отдаване под наем на IBC контейнери

Лавена АД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: козметика

БНАЕМПК

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: NGO

Камко ЕООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Козметични продукти

СТАР НЕЙЛЗ БЪЛГАРИЯ

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: козметичен