Отложен Международен форум - конференция за новите законодателни промени и актуални тенденции при суровините за козметика с двустранни срещи с фирми от Северна Македония, Румъния и Сърбия

Period:

from
to

Registration:

from
to

Place:

гр. Пловдив

гр. Пловдив

Description of the event

На 18 ноември 2021 г., в Парк хотел „Санк Петербург“, гр. Пловдив, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира международен форум – конференция за новите законодателни промени и актуални тенденции при суровините за козметика с двустранни срещи с фирми от Северна Македония, Румъния и Сърбия. Основен партньор на ИАНМСП при организацията на проявата е Българска Национална Асоциация “Етерични масла, Парфюмерия и Козметика” (БНАЕМПК).

Събитието ще даде възможност на представителите на козметичната индустрия в България да се запознаят с нови потенциални партньори, както и да осъществят преки контакти. Предвижда се бизнесът да бъде запознат с актуални проблемни области и възможните решения, пред които са изправени фирмите в съвременната динамична икономическа обстановка. Участие в проявата ще вземат водещи специалисти от централата на концерна BASF от Германия, както и от представителството им в Румъния. Основната цел на проявата е да развие и задълбочи икономическата стабилност на предприятията от бранша и да създаде подходящи условия за реализиране на доходоносни сделки и добри партньорства.

При проявен интерес следва да бъде заявен интерес през Вашия профил в платформата на страницата на събитието в срок до 12 ноември 2021 г.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел. 02/940 7975 и Ася Андреева, тел. 02/940 7989.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Sectors

  • Manufacture of chemical products
  • cosmetics, essentials oils and perfumery

Registered
participants

Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Services

Зафиров и Александрова

Sector: Legal and accounting activities
Main activity: services
Product/service: Правни услуги

Water Fuel Engineering

Sector: Research and development
Main activity: production, R&D
Product/service: Hydrogen electrolyser

PH Europe Ltd.

Sector: Transport, logistics and dispensation
Main activity: services
Product/service: Rental nd sales of stainless steel IBC continers

Lavena PLC

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: cosmetics

BNAEOPC

Sector: Manufacture of chemical products
Main activity: services
Product/service: cosmetics

Camco LTD

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: Cosmetics

Стар Нейлз - България ООД

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, trade, services
Product/service: козметика