Международен форум с двустранни срещи за сектор козметика на тема: “Европейската регулаторна рамка в химичното законодателство – предизвикателства и тенденции”, 3 ноември 2022 г., гр. Пловдив

Международен форум с двустранни срещи за сектор козметика на тема: “Европейската регулаторна рамка в химичното законодателство – предизвикателства и тенденции”, 3 ноември 2022 г., гр. Пловдив

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

Хотел DoubleTree by Hilton, гр. Пловдив

PROGRAM

International forum on  The European regulatory framework in chemical legislation - challenges and trends 2023 - 2024

November 3, 2022,  Evmolpia Conference Hall, Double Three Hilton Hotel, Plovdiv

 

09:00 – 09:55

Registration

09:55 – 10:00

Opening of the event by Mrs. Gergana Andreeva, Executive Director of BNAEOPC

10:00 – 11:00

Topic “Ingredients under pressure - updates on the latest restriction proposals”

Q&A

Lecturer: Marina Koukoulanaki /CE Ingredients Defence department

11:00 – 11:15

Coffee break

11:15 – 12:00

Topic “Introduction to the European Green Deal. The EU Chemical Strategy for Sustainability and its impact on cosmetics. Focus on REACH, CLP, Packaging, Urban Waste Water”
Q&A

Lecturers:

Marina Koukoulanaki /CE Ingredients Defence department

John Chave –Director General of CE

12:00 – 13:00

Work lunch

13:00 – 13:45

Topic Revision of CPR – overview of the process, timetable and next steps” Q&A

Lecturer: John Chave –Director General of CE

13:45 – 14:30

Topic Microplastics” Q&A

Lecturer: John Chave –Director General of CE

14:30 – 14:45

Coffee break

14:45 – 16:15

Presentation of current issues on the National Level, related to the implementation of regulatory and legislative requirements and changes in the area of ​​product labeling, advertising claims, safety assessments and notification in the CPNP. Real examples from the practice of the Bulgarian market

Lecturer:

Ilia Tasev, Director “Health Control Directorate” Ministry of Health of Republic of Bulgaria

16:15 – 17:00

Discussion, conclusions

* Simultaneous translation from and into English is provided

свали в pdf

Хотел DoubleTree by Hilton, гр. Пловдив

Oписание на събитието

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК), имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в първият Международен форум с двустранни срещи за сектор козметика на тема: “Европейската регулаторна рамка в химичното законодателство – предизвикателства и тенденции”, който ще се проведе на 3 ноември 2022 г. в гр. Пловдив.

Основните сектори, които ще бъдат представени по време на форума с двустранни срещи са козметика, парфюмерия и етерични масла. Форумът се провежда за първи път в този формат.

ИАНМСП е основен съорганизатор на събитието, съвместно с БНАЕМПК, европейската козметична асоциация COSMETIC Europe, IFRA международната асоциация на ароматите, COSMETICA  ITALIA – Италианска асоциация и ЕСНА – европейската организация за химикалите.

С настоящото имам удоволствието да поканя Вас или Ваш представител да вземе участие в предстоящия Международен форум с двустранни срещи за сектор козметика на тема: “Европейската регулаторна рамка в химичното законодателство – предизвикателства и тенденции”, 3 ноември 2022 г., гр. Пловдив.

При проявен интерес, следва да бъде направена предварителна регистрация на адрес www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието в срок до 1 ноември 2022 г. (вторник).  На заявилите участие, допълнително ще им бъде изпратена програма на събитието.

Допълнителна информация може да бъде получена от Росица Асенова, тел. 02/9407980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Сектори

  • Производство на химични продукти
  • Неправителствена организация
  • Козметика, етерични масла и парфюмерия
  • Иновации
  • Стартъп

Регистрирани
участници

Био Фреш ООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, дистрибуция
Продукт/услуга: производство на козметични продукти

Кокона ЕТ

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Производство и търговия на козметика

РОЗАИМПЕКС ООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: козметика

Солвекс-Козметични Продукти ООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Козметични продукти

Мексон ООД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Нямам

Реклама и продукти

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Иозметика

ТАЛОДЕРМА ООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: козметични продукти

Ин Козметик ООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Производство на козметични и парфюмерийни продукти

Боди-Бюти ЕООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Производство на козметични продукт

ЛАВЕНА

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: козметика

СТАР НЕЙЛЗ БЪЛГАРИЯ

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: козметичен

Ръководител отдел Качествен контрол и сертификации

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Производство на козметични продукти

Българска Роза АД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Производство на парфюмни и тоалетни продукти

Икаров ЕООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Натурална козметика

БИОТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: козметични продукти

Камко ЕООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Козметични продукти

Фитокод ООД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Натурална козметика

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР. ПЛОВДИВ

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: образователни услуги

ТИДИСТА ЛАБОРАТОРИИ ЕООД

Сектор: Производство на химични продукти, Производството на лекарствени вещества и продукти, Научноизследователска и развойна дейност, Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: козметика

Гама Органика ООД

Сектор: Производство на химични продукти, Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: органик почистващи продукти за дома

Морава Балм ЕООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: безводна козметика

ИОНХ-БАН

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, НАУЧНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
Продукт/услуга: КОЗМЕТИКА

Пи Ейч Юръп ЕООД

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Специализирана логистика за течни субстанции, отдаване под наем на метални IBC контейнери.

Делчев и Партньори

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: юридически и данъчни услуги

Оренда Груп ООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Козметични продукти

Суперфиниш2000 ООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: козметични продукти

ТРАКЕ ЕООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: изготвяне на документация, разработване на продукти

Арт Уъркс ЕООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност, Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Натурална козметика

Дори Лукс ООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Парфюми и парфюмерийни продукти

Арома АД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: козметични продукт

БИО ФРЕШ ООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Козметика

Ла Белла козметикс ЕООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Ла Белла