WE MAKE FUTURE, 13-15.06.2024 г. гр. Болоня, Италия – международен търговски панаир и фестивал за иновации: AI, технологии и цифровизация

WE MAKE FUTURE, 13-15.06.2024 г. гр. Болоня, Италия – международен търговски панаир и фестивал за иновации: AI, технологии и цифровизация

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

гр. Болоня, Италия

гр. Болоня, Италия

Oписание на събитието

📢 Всички компании, проявяващи интерес за участие на институционалния щанд, организиран от ИАНМСП, могат да направят своята регистрация до 07 юни 2024 г. включително, чрез следната регистрационна форма:

📝 РЕГИСТРИРАЙ СЕ

В  изпълнение на Дейност 5 по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие с институционален щанд на предстоящия Международен търговски панаир и фестивал за иновации: AI, технологии и цифровизация WE MAKE FUTURE.

📅 Събитието ще се проведе в периода 13-15 юни 2024 г. гр. Болоня, Италия, като част от Индикативна програма за организиране, провеждане и участие в специализирани събития с институционален щанд на ИАНМСП за периода 11 август 2023 г. – 11 август 2025 г.

🌐 WE MAKE FUTURE е ориентиран към създаването и развитието на междусекторна екосистема от иноватори, способни да генерират положително социално въздействие, да изградят по-справедливо и по-приобщаващо бъдеще и да предоставят ефективни и устойчиви решения на най-важните световни проблеми. Събитието се е превърнало в глобален ускорител на иновации в ролята си на домакин на стартиращи компании и инвеститори от цял свят, създавайки нови възможности и партньорства, разширявайки мрежата от глобални иноватори и проучвайки възможности за нови пазари. През 2023 г. на различни събития и инициативи, организирани в рамките на WMF, са участвали над 2000 стартъп-а и инвеститори, над 670 изложители от 89 държави. Свои презентации и сесии са изнесли над 1000 лектори, като институционалните гости са над 130.

✅ Участниците на институционалния щанд, организиран от ИАНМСП, могат да участват на съпътстващи прояви, включени в работната програма на съответното събитие, конференция и т. н.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

👩‍💻 Ива Маринова, главен експерт в отдел ИО, e-mail: i.tsvetkova@sme.government.bg, тел: (02) 940 79 50;

👩‍💻 Румяна Ненкова, главен експерт в отдел ИО, e-mail: r.nenkova@sme.government.bg, тел: (02) 940 79 39.

 

 

*******

Проект BG16RFPR001-1.002-0001

 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Сектори

  • Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
  • Дейности в областта на информационните технологии
  • Информационни услуги
  • Неправителствена организация
  • Клъстер
  • Държавна администрация
  • Асоциация
  • Иновации
  • Стартъп
  • Изкуствен интелект

Регистрирани
участници

ИНФО ТЕХ ДИЖИТАЛ СЪЛЮШЪНС

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуер

Пайтек ООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Разработка на софтуер