Българо-украински бизнес форум с двустранни срещи, 25 април 2024 г.

Българо-украински бизнес форум с двустранни срещи, 25 април 2024 г.

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

зала „Васил Левски“, хотел „Hyatt Regency Sofia“, гр. София

зала „Васил Левски“, хотел „Hyatt Regency Sofia“, гр. София

Oписание на събитието

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с Българо-украинската индустриална камара и подкрепата на Българската търговско-промишлена палата, организират Българо-украински бизнес форум с двустранни срещи, който ще се проведе на 25 април 2024 г. в зала „Васил Левски“ на хотел „Hyatt Regency Sofia“ в гр. София.

Съгласно данни на НСИ за 2023 г., двустранният стокообмен между България и Украйна е надхвърлил 1 млрд. щ. долара, но се отбелязва спад от 14,3%, спрямо реализирания през същия период на предходната година. Българският износ за Украйна се е увеличил с 50,6% и е достигнал 537,5 млн. щ., а вносът от Украйна в България е възлязъл на 483,5 млн. щ. долара, като регистрира 42,0% спад, спрямо първото полугодие на 2022 г.

Събитието на 25 април цели да разшири търговско-икономическите връзки между двете държави, както и да създаде предпоставки за установяването на нови контакти между предприемачи и компании, предвид сложната и едновременно с това динамична обстановка в Украйна. Пред българския бизнес ще бъдат дискутирани теми, свързани със следвоенното възстановяване и възможностите, които европейските фондове ще предоставят на Украйна за реконструкция на икономиката и инфраструктурата. Географската близост на нашите две държави посредством Черно море, както и културните и исторически особености предоставят отлична възможност за изграждане на трайни партньорства, разширяване на традиционно доброто сътрудничество и създаване на успешни съвместни бизнеси.

Бизнес форумът ще предостави възможност на представителите на български предприятия от секторите ИКТ, включително финтех и модерни технологии, енергетика, хранително-вкусова промишленост и земеделие, логистика и инфраструктура да се запознаят с нови потенциални партньори, както и да осъществят преки контакти с предприятия от Украйна.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg в срок до 22 април 2024 г. Програма на събитието, както и информация за украинските фирми ще бъде изпратена на регистриралите се. Допълнителна информация може да бъде получена от Наталия Нечева на тел. 02 940 79 37 и от Николина Георгиева на тел. 02 940 79 77.

Участието в събитието е безплатно и се организира по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ в изпълнение на дейност 7 “Организиране и провеждане на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други бизнес събития с двустранни срещи или нетуъркиг между български и чуждестранни фирми в страната”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Сектори

  • многосекторно събитие

Регистрирани
участници

Новател

Сектор: Далекосъобщения, Иновации
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга:

Гопет Транс ЕООД

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: дистрибуция, услуги
Продукт/услуга:

Ромтех-3ЕС

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: EMS, Светодиодно осветление, насищане на печатни платки

ESSENTIAL SERVICES BULGARIA Ltd.

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултации/ Инвестиционни проекти и др.

Сердика - национални консултанти ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Управление на проекти

ПЕТРОКЕЛТИК БЪЛГАРИЯ ЕООД

Сектор: Енергетика
Основна дейност: добив на природен газ
Продукт/услуга:

ПАНДЛ ЕООД

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Счетоводство и финансов мениджмънт

Топ 100 Аналитикс ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Доставка на данни от рекламен мониторинг и анализи

Унитраф АД

Сектор: Производство на електрически съоръжения, Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Метални детайли, UPS устройства, Ниско волтови трансформатори и дросели

Зетта Системс

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: DevOps as a Service, Cloud Services, Cybersecurity

Target Expo

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти, Производство на хранителни продукти, Производство на напитки, Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло, Производство на облекло, Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм, Производство на изделия от каучук и пластмаси, Производство на мебели, Производство на вина от грозде, Производство на други ферментирали напитки, Производство на малц, Клъстер, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети, Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги, Изложения B2B
Продукт/услуга: Търговски Изложения, B2B

НОВЕКО ГРУП ЕООД

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти, Информационни услуги, Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Хранителни добавки, интернет продажби, дистрибуция, консултации, експорт-импорт

АКАД Технолоджис ООД

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти, Научноизследователска и развойна дейност, Иновации
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Производство на анти радиационен кит, стратегически храни, космически храни.

КАПИ-ГРУП ООД

Сектор: Енергетика
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга:

Tom Media Ltd

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Радио- и телевизионна дейност, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Броудкастинг, Стриминг

Нексус Груп ЕООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги, Пътно строителство, инфраструктура
Продукт/услуга: Доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища, инфраструктурно строителство

Ай-Ти Степ ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Обучения по софтуер и дизайн; Консултации по внедряване на ИКТ

Сдружение Ми разом

Сектор: Информационни услуги, Неправителствена организация
Основна дейност: Популяризиране на украинската култура в България
Продукт/услуга:

УНИСЕЛТ ООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Железен силикат за производство на циментен клинкер, бетон, и сухи строителни смеси;

Капелен България

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: електрона идентификация и удостоверителни услуги

Био Селекшън ЕООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: орехи

Трезоли България ООД

Сектор: Производство на други ферментирали напитки
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Лимончело

Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изпитване и сертификация на технически продукти за СЕ маркировка

EС 3 КЪМПАНИ ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Колокация, Защита от DDoS атаки, Корпоративен интернет,

Глобал концепт 3 ООД

Сектор: Иновации
Основна дейност: търговия и създаване на проекти за нестандартно оборудване и обзавеждане
Продукт/услуга: висящи мебели, висящи парапети, защитни мрежи, озеленителни конструкции, преградни стени

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Сектор: Неправителствена организация, Асоциация
Основна дейност: КСБ е независима, професионална oрганизация-официален представител на строителните фирми в България
Продукт/услуга: строителство

Българска търговско-промишлена палата

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: бизнес услуги

Смарт Тех Системс

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Разработка, внедряване и поддръжка на ИТ продукту за търговия, ресторантьорство и хотелиерство.

ФЮЧЪР ПРОДЖЕКТС ЕООД

Сектор: Операции с недвижими имоти, многосекторно събитие, Енергетика
Основна дейност: услуги, Проектиране, инженеринг и строителство
Продукт/услуга:

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ АД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ PRISTA®, ГРЕСИ PRISTA®, СПЕЦИАЛНИ ТЕЧНОСТИ PRISTA®

Бизнес Навигатор

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Програма

НИКОС Хранинженеринг ООД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Основна дейност: производство
Продукт/услуга:

Истлинк България ООД

Сектор: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Медицински изделия, хранителни добавки

Рам комерс ЕООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Пчелен мед

Techequipmentcompany

Сектор: Производство на химични продукти, Научноизследователска и развойна дейност, Космонавтика
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга:

Бенатов Брос ООД

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: закрила на патенти, търговски марки, промишлени дизайни

БулТехноТрейд

Сектор: Отбрана
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга:

БУЛГАРТУРК ЕООД

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Метро Кеш енд Кери България

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга:

Цифров иновационен хъб Тракия

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: киберсигурност

ФКБ Консулт ЕООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга:

Адв. Нина Ботева

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Правни консултации

Индустриална и логистична зона - Перник ЕАД

Сектор: многосекторно събитие
Основна дейност: ИЛЗ - Перник ЕАД е оператор на Индустриален парк - Перник
Продукт/услуга: терени в Индустриален парк - Перник

CASTRA

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Производство на превозни средства, без автомобили, Дейности в областта на информационните технологии, Научноизследователска и развойна дейност, Производство, некласифицирано другаде, Неправителствена организация, Асоциация
Основна дейност: производство, дистрибуция, услуги, contract R&D&I
Продукт/услуга: NA

Бизнес Ден ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изнесени маркетингови услуги

Белсистемс ООД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло, Производство на изделия от каучук и пластмаси
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Сглобяеми брезентови складове, Преместваеми Складове

Уча.се ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изработка на видеа - маркетинг, обучителни за онбординг процеси и други

Интеракт Енерджи ООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението, Иновации
Основна дейност: дистрибуция, услуги, производство
Продукт/услуга: Kонсултантски и инженерни услуги; инвестиционни проекти в областта на климата, енергия и въздуха

ХИМРЕМОНТСТРОЙ КИЕП

Сектор: Енергетика
Основна дейност: производство, търговия, услуги, дистрибуция
Продукт/услуга: Ядрена енергетика, инженеринг, доставка на оборудване.

ТИЙМ ИНТЕЛЕКТ - Невяна Бумбарова ЕТ

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги, Управление на иновации производство
Продукт/услуга: Разработка на продукти и услуги по изисквания на клиента

Гейтлинк ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Иновации
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Софтуерни продукти за киберсигурност, защита на информацията, мрежова и системна администрация.

Атрадиус Кредито и Каусион, С.А. де Сегурос и Реасегурос клон България КЧТ

Сектор: Спомагателни дейности във финансовите услуги и Застраховането
Основна дейност: Застраховане
Продукт/услуга: Застраховане на търговски вземания

О и К СД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство, търговия, услуги, Безпилотни летателни системи
Продукт/услуга:

Билдком ЕООД

Сектор: Производство на хранителни продукти, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга:

ДИВАС Солюшънс ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Качество и безопасност на храни. Оптимизации и обучения.

Щерев консулт ЕООД

Сектор: Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Международни консултантски услуги

КластерДесктоп

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: облачни услуги

ТРЕЗ ЕООД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: асансьори

ЮНАЙТЕД АГРО 2017 ООД

Сектор: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: селскостопанска техника

Патеев ООД

Сектор: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Дрехи втора употреба