Българо-словенски бизнес форум с двустранни срещи, 27.02.2024 г.

Българо-словенски бизнес форум с двустранни срещи, 27.02.2024 г.

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

зала „Сердика“ на хотел „София Балкан Палас“ , гр.София

зала „Сердика“ на хотел „София Балкан Палас“ , гр.София

Oписание на събитието

   По покана на Президента на Република България, Румен Радев, в периода 26-28 февруари на държавно посещение у нас пристига г-жа Наташа Пирц Мусар, Президент на Република Словения. Тя ще бъде придружена от над 30 представители на правителството, фирми от различни сектори на словенската икономика, местни бизнес организации и др.

   Република Словения се присъединява към Европейския съюз през 2004 г. и приема еврото в началото на 2007 г., което допринася за големия икономически растеж на страната. Сегашният брутен вътрешен продукт на глава от населението е 84%, което е средното ниво за ЕС. Въпреки че преминава през сложен и рисков път, Словения успешно се интегрира икономически с Европа и сега е най-богатата страна от бившите югославски републики. Почти 2/3 от работоспособното население е заето в сферата на услугите и почти 1/3 в промишлеността и строителството.

   Възползвайки се от предизвикателствата на това посещение, традиционните контакти и сътрудничество със словенския бизнес, както и от по-широките възможности за износ на български стоки и услуги на този пазар, на 27 февруари 2024 г. в гр. София, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в партньорство със Spirit Словения, организират Българо-словенски бизнес форум с двустранни срещи между представителите на бизнеса от двете страни.

   Очаква се в бизнес делегацията от Словения да бъдат включени фирми от следните сектори на икономиката – автомобилна индустрия, отбрана, енергетика, информационни и комуникационни технологии – изкуствен интелект (AI), космически изследвания и технологии, космонавтика и др.

   Целта на бизнес форума е създаване на преки бизнес контакти между фирмите от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на бизнес средите и търсене на възможности за съвместни действия за успешно представяне в Европейския съюз и по възможност в трети страни. Като краен резултат, очакванията са свързани с активизиране на стокообмена между България и Словения, както и стимулиране на съвместната търговия и инвестиции.

   С настоящото имам удоволствието да Ви поканя на предстоящия  Българо-словенски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, който ще се проведе на 27.02.2024 г. от 14.30 ч., в зала „Сердика“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел Шератон), гр. София.

   При проявен интерес следва да бъде направена предварителна регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg в срок до 23 февруари 2024 г. Програмата на събитието ще бъде изпратена допълнително на регистрираните участници в събитието.

За допълнителна информация може да се обръщате към Николина Георгиева, тел.: 02/ 940 79 77.

    Участието в събитието е безплатно и се организира по проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“, в изпълнение на дейност №7 „Организиране и провеждане на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други бизнес събития с двустранни срещи или нетуъркинг между български и чуждестранни фирми в страната“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027 г., по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Сектори

  • Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
  • Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
  • Дейности в областта на информационните технологии
  • Научноизследователска и развойна дейност
  • Отбрана
  • Изкуствен интелект
  • Енергетика
  • Космически изследвания
  • Космонавтика

Регистрирани
участници

Сердика - национални консултанти ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Управление на проекти

Институт за космически изследвания и технологии - БАН

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност, Космически изследвания
Основна дейност: фундаментални и приложни научни изследвания
Продукт/услуга:

Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: Логистика
Продукт/услуга: Услуга

КИМТЕКС ИНВЕСТ ЕООД

Сектор: Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Колове за лозя, дървесен чипс

СКОРТЕЛ ООД

Сектор: Далекосъобщения, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Мобилни сателитни комуникации; Иновативни технологии за управление на транспортни средства

Пирин пеллет ЕООД

Сектор: Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Иглолистни пелети, клас А1 и клас А2, сертифицирани по стандарта EN plus.

АНТАРТА АД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга:

УНИСЕЛТ ООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Железен силикат за производство на циментен клинкер, бетон, и сухи строителни смеси;

Гейтлинк ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Иновации
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Софтуерни продукти за киберсигурност, защита на информацията, мрежова и системна администрация.

РИСК Електроник

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: ИТ решения

Българска асоциация на софтуерните продуктови мениджъри

Сектор: Асоциация
Основна дейност: Асоциация
Продукт/услуга:

Контракс АД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Системна интеграция, разработка на софтуер, проектиране и производство на БЛС

Фондация Светна

Сектор: Стартъп
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Дизайнерски осветителни тела от рециклирани материали

Истлинк България ООД

Сектор: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Медицински изделия, хранителни добавки

Тренд Мениджмънт ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги, Преводачески услуги
Продукт/услуга: Писмени и устни преводи

Феър Финанс ООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги

Бизнес Навигатор

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Програма

The Collins Group Ltd.

Сектор: Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Основна дейност: Инвестиции
Продукт/услуга: Инвестиции и корпоративно финансиране

Геологически институт при БАН

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: научна, образователна и експертна дейност
Продукт/услуга:

БулТехноТрейд

Сектор: Отбрана
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга:

Аудакс ЕООД

Сектор: Стартъп
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга:

ТИЙМ ИНТЕЛЕКТ - Невяна Бумбарова ЕТ

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги, Управление на иновации производство
Продукт/услуга: Разработка на продукти и услуги по изисквания на клиента

ИДЕЕС ЕООД IDEES Ltd

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети, Транспорт, логистика и спедиция, Иновации
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: внос-износ, дистрибуция, консултации

Медиа Адвайзърс ЕООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Комерсиализация на иновации, диагностика на интелектуална собственост и др.

ДевСкейл.БГ

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Иновации, Изкуствен интелект
Основна дейност: услуги, Информационни технологии, ERP системи, Системи за бизнес оптимизация
Продукт/услуга: Системи за управление на търговски и жилищни площи Туристически софтуер ERP WMS CRM

Пи Ейч Юръп ЕООД

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Специализирана логистика за течни субстанции, отдаване под наем на метални IBC контейнери.

РЕЛИСТИКС ЕООД

Сектор: Издателска дейност, Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуерни решения и консултации. Индустриален маркетинг и комуникации.

КиХ ГРУП Консултинг ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги в сферата на разработка и управление на проекти

Топ 100 Аналитикс ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Доставка на данни от рекламен мониторинг и анализи

МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ АД

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: отливки от стомана и чугун, механична обработка

Медицински център “Света Варвара”

Сектор: Изкуствен интелект
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Цифров иновационен хъб Тракия

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: киберсигурност

Булкоа ЕООД

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство
Продукт/услуга:

Tom Media Ltd

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Радио- и телевизионна дейност, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Броудкастинг, Стриминг

Сантуси ООД

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: Мрежови технологии
Продукт/услуга: Правни консултации

Интериорпротект ЕООД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство, услуги, Разработване и производство на продукти за защита на материали срещу пожар
Продукт/услуга: Производство и технологии за защита на материали срещу пожар

Айрис Солюшънс ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Българска търговско-промишлена палата

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: бизнес услуги

КЦЕПЛ

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги, ОБРАЗОВАНИЕ
Продукт/услуга: образование, развойна дейност, финанси

Унитраф АД

Сектор: Производство на електрически съоръжения, Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Метални детайли, UPS устройства, Ниско волтови трансформатори и дросели

О и К СД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство, търговия, услуги, Безпилотни летателни системи
Продукт/услуга:

Rep2b Pharma CRM (Уеб Системи ЕООД)

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Rep2b Pharma CRM

Ай Ти Уъркс

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: дигитализация, киберсигурност, устройства като услуга

Европак България М ЕООД

Сектор: Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Основна дейност: производство, дистрибуция
Продукт/услуга: хариени пликове, мини опаковки за насипни материали, хартия от камък и продукти от нея

Електрон Прогрес ЕАД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: интеграция на комуникационни системи

Pontica Solution

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: IT Outsourcing

Българска финтех асоциация

Сектор: Спомагателни дейности във финансовите услуги и Застраховането, Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Финтех

Бианор Сървисиз ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: софтуерни услуги, софтуерна разработка в областта на телекомуникациите, медиите, отбраната

ЗММ България Холдинг ЕАД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Стругове

Тихерт ЕАД

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Механична обработка на детайли(серийно производство) - Струговане, струговане+фрезоване, D=10-65 мм

Диджитал Лайтс

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Иновации, Отбрана, Изкуствен интелект, Космически изследвания
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга:

Ай-Ти Степ ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Обучения по софтуер и дизайн; Консултации по внедряване на ИКТ

АЛИАНС НА ТУРИЗМА В ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - АТЮР

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: ТУРИЗЪМ
Продукт/услуга: ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

AICHHORN AND CO EOOD

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти
Основна дейност: производство, търговия, дистрибуция
Продукт/услуга: еднократни превързочни комплекти

Аутомотив Клъстер България

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: НПО