Национална конференция за креативните индустрии с международно участие „CreaTech Summit South-East Europe 2024“, 29.02.2024 г.

Национална конференция за креативните индустрии с международно участие „CreaTech Summit South-East Europe 2024“, 29.02.2024 г.

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, гр. София

Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, гр. София

Oписание на събитието

         Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира Национална конференция за креативните индустрии с международно участие и нетуъркинг „CreaTech Summit South-East Europe 2024“, която ще се проведе на 29.02.2024 г. в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, гр. София. Основен партньор на ИАНМСП в организацията на събитието е Сдружение „КреаТех България“.

         Културните и творческите индустрии (КТИ) играят важна роля в съвременното развитие на нашето общество и са в основата на творческата икономика. Базирани на интензивни знания и индивидуална креативност, те генерират значителен икономически резултат и спомагат за формирането идентичност, култура и ценности. Секторът демонстрира растеж над средния за страната и създава работни места, като същевременно има значителен потенциал за укрепване на благосъстоянието на хората. С появата и утвърждаването на креативни бизнес модели, КТИ все повече се превръщат в решаващ компонент във веригата на стойността на почти всеки продукти и услуги.

         Основната цел на Националната конференция за креативните индустрии „CreaTech Summit South-East Europe 2024“ е да се осъществи максимално широк обществен дебат и да се подготви основа за актуализиране на политиките и практиките за развитие на КТИ, съобразени с актуалните световни тенденции и добрите практики от България и Европа.

         Специфичните цели на събитието са:

  • Стимулиране на споделянето на знания и опит между участници, експерти и професионалисти от различни области, свързани с КТИ;
  • Анализ на процеса на създаване и внедряване на иновации в културата, и изследване на предприемаческия процес в областта на КТИ;
  • Насърчаване на работата в мрежа и дебат между участниците около казуси и добри практики от България и Европа;
  • Изграждане на капацитет за управление на процесите в сектора и за максимизиране възможностите му за развитие.

       Като основен резултат, провеждането на „CreaTech Summit South-East Europe 2024“ се очаква да допринесе за изграждането и поддържането на ефективно работеща екосистема, обединяваща знания, опит и ресурси на представители на различни сфери на КТИ на национално и международно ниво.

       С настоящото имам удоволствието да Ви поканя на предстоящата Национална конференция за креативните индустрии с международно участие и нетуъркинг „CreaTech Summit South-East Europe 2024“ , която ще се проведе на 29.02.2024 г. в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, гр. София.

       При проявен интерес следва да бъде направена предварителна регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg в срок до 27 февруари 2024 г. Програмата на събитието ще бъдe изпратена допълнително на регистрираните участници в събитието.

       Допълнителна информация във връзка с предстоящото събитие може да бъде получена от Томислав Атанасов на тел. 02 940 79 83.

       Участието в събитието е безплатно и се организира по проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“, в изпълнение на дейност №7 „Организиране и провеждане на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други бизнес събития с двустранни срещи или нетуъркинг между български и чуждестранни фирми в страната“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027 г., по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Сектори

  • многосекторно събитие

Чуждестранни
делегати

свали в pdf

ЛокалДисти

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: дистрибуция
Продукт/услуга: 42Gears, DataCore, StarWind, Stratodesk, TeamViewer, Xopero (GitProtect)

Prios Kompetanse

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Иновации
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Adult Trainings, Business consulting and innovation, Software development

ets systems

Сектор: Производство на хранителни продукти, многосекторно събитие
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга:

Синерджи симюлейшън енд трейнинг ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство, дистрибуция, услуги, Симулации и обучения
Продукт/услуга: симулации, обучения, 3D моделиране, виртуална реалност, разширена реалност, смесена реалност

Регистрирани
участници

Дигитално приключение ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Левъридж консулт ООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Ес Ди Ем Груп ЕООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Орехи и орехови ядки

Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: Логистика
Продукт/услуга: Услуга

Ай Ти Уъркс

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: дигитализация, киберсигурност, устройства като услуга

МУУНКЪТ ФИЛМСТУДИО ЕООД

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Режисура, Сценарист, Монтаж и VFX

Аудакс ЕООД

Сектор: Стартъп
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга:

СКОРТЕЛ ООД

Сектор: Далекосъобщения, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Мобилни сателитни комуникации; Иновативни технологии за управление на транспортни средства

КИМТЕКС ИНВЕСТ ЕООД

Сектор: Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Колове за лозя, дървесен чипс

Българска стопанска камара

Сектор: Асоциация
Основна дейност: Bulgarian Industrial Association
Продукт/услуга: Подпомагане, защита и представителство на бизнеса

Любинка Димитрова ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Преводи от/на английски, немски, гръцки, български

Eniak LTD

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: IT Information Services

Фондация Светна

Сектор: Стартъп
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Дизайнерски осветителни тела от рециклирани материали

Бизнес организация Holistic

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Неправителствена организация, Клъстер, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението, Иновации, Стартъп
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: PR, модерен маркетинг, бизнес развитие

ФАУНДЪР СЪРВИСЕЗ EOOD

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Основна дейност: услуги, Професионални услуги за развитие и подкрепа на предприемачеството
Продукт/услуга:

Бизнес Ден ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изнесени маркетингови услуги

Бизнес Навигатор

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Програма

Перфект ЕООД

Сектор: Издателска дейност, Научноизследователска и развойна дейност, Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители, Иновации
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Дигитализация,3d, маркетинг, дизайн, креативни продукти

Дартис ЕООД

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Документални и игрални филми, дизайн и изработка на костюми , 3D дизайн на сцени , мтимедия и др.

Сердика - национални консултанти ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Управление на проекти

Cyber 360

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: обучения по киберсигурност

Студио Мечка

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Информационни услуги, Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Разработка на видео игри, издетелсво на видео игри

Шварц Глобал Сървисис България ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Кампус Х

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Иновации, Стартъп, Изкуствен интелект
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Топлоцентрала

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Основна дейност: Регионален център за съвременно изкуство
Продукт/услуга:

Уан Тъ Ол ООД

Сектор: Радио- и телевизионна дейност, Информационни услуги
Основна дейност: Разработване на модерна софтуерна платформа
Продукт/услуга: One2All.TV

Цифров иновационен хъб Тракия

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: киберсигурност

Ай Ти Ес Ти Технолоджи ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Български Мебелен Клъстер

Сектор: Клъстер
Основна дейност: неправителствена организация
Продукт/услуга: мебели, осветление

Мегавърс ЕООД

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Радио- и телевизионна дейност, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Създаване на концепция и реализирането й за кино, телевизия и социални медии.

Еском България

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: IT Security solutions

Полиматс Технолъджи

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Велбъжд Софтуер ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Консултантска дейност в областта на софтуерното производство.

Топ 100 Аналитикс ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Доставка на данни от рекламен мониторинг и анализи

Tom Media Ltd

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Радио- и телевизионна дейност, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Броудкастинг, Стриминг

Шестия Чук ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Стартъп
Основна дейност: производство, услуги, Разработка на видеоигри, композиране и записване на музика за филми и игри, изработка на уеб системи
Продукт/услуга: Изработка на видеоигри, композиране и записване на музика за филми и игри, изработка на уеб системи

Кремена Дизайнс ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Дизайн и изработка на уеб сайтове и други дигитални услуги.

Българска асоциация на комуникационните агенции

Сектор: Асоциация
Основна дейност: услуги, браншова организация
Продукт/услуга:

Фондация Полдер

Сектор: Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Неправителствена организация
Основна дейност: услуги, Консултантска
Продукт/услуга: Обучения

Девин ЕАД

Сектор: Производство на напитки
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Red Bull

Imperia Online JSC

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: https://imperiaonline.bg/bg/games/

404 ЕООД

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Мобилно коуъркинг пространство

Издателство Бисмар

Сектор: Издателска дейност
Основна дейност: Издателска дейност
Продукт/услуга: Списания за дизайн, интериор, архитектура, нови материали и технологии

АГМА Студио

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изработка на сайт или онлайн магазин

Интериорпротект ЕООД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство, услуги, Разработване и производство на продукти за защита на материали срещу пожар
Продукт/услуга: Производство и технологии за защита на материали срещу пожар

Беджитал ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Consultancy

Прайм Го ООД

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Основна дейност: Продуциране на спектакли и организация на събития
Продукт/услуга: Спектакли в сферата на стенд-ъп комедия

ДИ УОЛФ СУДИО ЕООД

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Радио- и телевизионна дейност, Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Иновации
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Създаване на рекламни видео продукции

Рони Геймс ЕООД

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Уеб, мобилни, VR/AR и Десктоп игри и приложения

EL MOMENTUM

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Основна дейност: производство, дистрибуция, услуги
Продукт/услуга: създаване и разпространение на видео и филмово съдържание

АТОМ ДЕВ ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Разработка на софтуер за web, mobile apps. Технологии: Laravel, React.js, Vue.js, React Native

ВУУУД ЕООД

Сектор: многосекторно събитие
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: