Проведена международна конференция “Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021”

Проведена международна конференция “Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021”

Period:

from
to

Registration:

from
to

Place:

София Хотел Балкан

Международна конференция

“Финансова подкрепа за МСП - SIMExpo 2021”

28 и 29 септември 2021 г., София Хотел Балкан

 

ПРОГРАМА

28.09.2021 г. /вторник/

09.30 – 10.00 ч.

Регистрация и кафе

10.00 – 11.30 ч.

Пленарна сесия

Модератор: г-н Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП

г-н Красимир Киряков, заместник-министър на икономиката

г-н Теодор Стойчев, ръководител на българското бюро на  Европейския парламент в България

г-н Бойко Коцев, член на УС на МБИС

г-н Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/

д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия /ИАНМСП/

д-р Лиляна Павлова, вицепрезидент, ЕИБ, (видеообръщение)

Теми:

Национален план за възстановяване и устойчивост

Мерки за подпомагане от европейски финансови институции

Правителствени мерки за подкрепа на бизнеса

12.00–13.00 ч.

Коктейл

13.00-14.00 ч.

Панелни дискусии

13.00-14.00 ч.

Дялово инвестиране в подкрепа на растежа на бизнеса

Модератор: г-н Павел Велков, управляващ съдружник на Morningside Hill Capital

с участие на г-н Христо Стоянов, представител на  ЕИФ в България;   г-н Мартин Гиков, Фонд на фондовете; г-жа Мария Маринова, директор на БАДРИ; д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на  БФБ, г-н Ивайло Господинов, управляващ съдружник на  Black Peak Capital

Теми:

Тенденции в дяловото инвестиране в Европа и България през  последните години. Силни и слаби страни на дяловото инвестиране за предприемачите и сравнение с други форми на финансиране.

Възможности за финансиране за МСП. Основни параметри и изисквания.

Какво да очаква един предприемач от партньорство с фонд за рисков капитал.

Развитие на институционалното инвестиране в България през последните години и очакванията в бъдеще.

Какво  да се промени в екосистемата, за да се привлече чуждестранен капитал, вкл. и по европейски програми.

14.00-15.00 ч.

Гаранционни и финансови инструменти в подкрепа на бизнеса

Модератор: г-н Николай Ценков, управител на ОГФМСП

С участие на г-н Христо Стоянов, представител на ЕИФ на България;    г-н Камен Славов, заместник-председател и член на УС на Фонд на фондовете; г-жа София Касидова, „Стратегически анализи и развитие“ на ББР, д-р Кирил Величков, директор „Европейски проекти и финансови институции” на ОББ; г-жа Александра Матвеева, директор връзки с клиенти на МБИС.

Теми:

Финансови инструменти за подпомагане на икономическото развитие след Covid;

Специална роля на ЕИБ за подпомагане със заеми за МСП в България;

Структури на гаранционните инструменти. Внимание към  иновативните MIDCAPs и МСП и споделяне на риска с банките посредници;

Финансиране по програмите на Фонда на фондовете;

Финансови инструменти в подкрепа на проекти за технологии за чиста енергия;

Общински инструменти за гарантиране на социални компании и стартиращи фирми.

15.00-15.30 ч.

Кафе пауза

15.30-16.30 ч.

Преки чуждестранни инвестиции – примери от практиката

Модератор: г-жа Габриела Димитрова, БТПП

С участие на: Представител на ръководството на Българска агенция за инвестиции; Д-р Мария Христова, главен изпълнителен директор СОАПИ; г-н Филип Купфер, Търговски съветник Посолство на Австрия; г-н Миодраг Секулич, първи съветник, Посолство на Сърбия; Представител на Търговската секция на Посолството на Турция в София (tbc).

Теми:

София – желана дестинация за инвестиции. Насоки за успешни инвеститорски проекти

Ролятата на търговските аташета на България в чужбина за привличане на инвеститори

Примери за успешни инвестиционни дестинации и инвеститори – Ирландия, Сърбия, Германия, Полша.

16.30-17.30 ч.

Преструктуриране на българския бизнес след кризата Ковид

Модератор: г-жа Райна Миткова- управител ЕОS Matrix

С участие на: EOS, г-жа Милена Радева - PwC, г-жа Добромир Ганев, председател на УС на НСНИ, г-н Владимир Томов- управител на Intrac

Теми:

Кои ключови бизнес сектори са под най -голям натиск? Как МСП се справят с икономическите сътресения? Икономическите мерки подкрепиха ли бизнеса, колко време се очаква неговото възстановяване и как бизнеса може да стане по -силен след пандемията.

Как се представя качеството на банковите активи и какви нива на провизии са заделени? Ще имаме ли нужда от нова вълна от продажба на NPL?

Как се развива пазарът на недвижими имоти по време на пандемията? Може ли да очакваме спад на цените през 2022 г. и реална ли е настоящата ситуация на стабилни пазарни цени?

10.00-17.30 ч.

Нетуъркинг между фирмите участници и представителите на финансовите институции

 

 

29.09.2021 г. /сряда/

9.30 – 10.00 ч.

Регистрация и кафе

10.00 – 12.00 ч.

Презентации на фирми и организации

10.00-10.40 ч. Презентация на МБИС

10.40-11.20 ч. Норвежки финансов механизъм, тема: Подкрепа на стартиращи предприятия – представяне на отворена процедура.

11.20-12.00 ч.  Презентация на Финтех

12.00 - 13.00 ч.

Коктейл

13.00 – 15.00 ч.

Презентации на фирми и организации

13.00-13.40 ч. - Столична Общинска агенция за приватизация и инвестиции, тема: Администрация на едно гише, финансиране на стартъпи, безплатни анализи на пазара, експертни консултации и пробоно услуги за инвеститори.

13.40-14.20 ч. Иновейшън Кепитъл, тема: Подкрепа за стартиращи компании

14.20-15.00 ч.: Г-н Кшищоф Пшилуцки, Ръководител Външнотърговско представителство в София на Полска агенция за инвестиции и търговия, тема: „Полско-български съвместен опит и възможности“.   

15.00 – 15.30 ч.

Кафе пауза

15.30 – 16.30 ч.

Презентации на фирми и организации

15.30-16.10 ч., БАЕЗ, тема: Застрахователни продукти на БАЕЗ.

10.00 – 16.30 ч.

Нетуъркинг между фирмите участници и представителите на финансовите институции

 

 

 

 

 

 

 

 

Ползвани съкращения:

БТПП       Българска търговско-промишлена палата

ИАНМСП  Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия

ЕИБ         Европейска инвестиционна банка

ББР         Българска банка за развитие

МСП        Малки и средни предприятия

ОГФМСП Общински гаранционeн фонд за малки и средни предпрития

ЕИФ        Европейски инвестиционен фонд

БАДРИ     Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране

БФБ        Българска фондова борса

ЕБВР       Европейска банка за възстановяване и развитие

БАИ        Българска агенция за инвестиции

СОАПИ    Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

НСНИ      Национално сдружение недвижими имоти

ОББ         Обединена българска банка

МБИС      Международна банка за икономическо сътрудничество

download to pdf

София Хотел Балкан

Description of the event

На 28 и 29 септември 2021 г., в София Хотел Балкан, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП организара и проведе Международна конференция “Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021”.

Отчитайки големия интерес на участниците по време на първото издание на събитието през 2019 г. и предвид икономическите последици от кризата с коронавируса за бизнеса в различните сектори през 2021 г., като организатори си поставяме за цел да повишим финансовата и инвестиционна култура на представителите на малките и средни предприятия, като им предоставим полезна информация за възможностите за развитие чрез ползването на различни финансови и инвестиционни инструменти по достъпен начин. В рамките на проявата, финансиращи институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори ще представят своите продукти, насочени към предприемачите и най-вече в полза на малките и средните предприятия. Улеснената финансовата подкрепа за предприемачите за повишаване на тяхното бъщето развитие и инвестиционна дейност ще даде възможност за внедряване на нови продукти и услуги, за подобряване на бизнес процесите и разширяване достъпа, както и за излизането на нови пазари.

  По време на събитието ще бъде осигурен директен контакт на представителите на бизнеса в рамките на контактна борса с двустранни срещи с финансиращите институции и ще бъдат предоставени конкретни възможности за финансиране и инвестиране, съобразени с текущите им нужди. Участие в двудневното събитие ще вземат също и представители на двустранните търговско-промишлени палати и бизнес асоциации, търговските аташета към чуждестранните дипломатически представителства в България и редица бизнес организации.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел. 02/940 7975 и Даяна Иванова, тел. 02/940 7983. При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на адрес www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието до 20.09.2021 г. и да ни предоставите попълнен формуляр за обработка на личните данни на имейл s.zapryanova@sme.government.bg 

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 "Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Sectors

  • multiple sectors

Foreign
delegates

download to pdf

Embassy of India

Sector: Government
Main activity: trade
Product/service: Посредничество

ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ „ХОРИЗОНТ И ПЕРСПЕКТИВИ” ООД

Sector: Research and development
Main activity: services, код по КИД-2008: 88.99 Друга социална работа без настаняване, некласифицирана другаде
Product/service: многосекторни услуги; НИРД

Royal Embassy of Cambodia in Sofia

Sector: Government
Main activity: Embassy
Product/service: any

Registered
participants

Global Electronic Solutions Ltd.

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: IT

MPA Innovations LTD

Sector: Information technology activities
Main activity: production, distribution, trade, services
Product/service: GDPR consulting

Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Services

Delina Consult

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: Consulting services for EU project development and management

ClusterDesktop

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: cloud services

PSK Group 2015 Ltd

Sector: Manufacture of computer and communication equipment, electronic and optical products, Information technology activities, Information services, Research and development
Main activity: production, distribution, trade, services
Product/service: Software development and Hardware manufacturing, Deep Tech research and development

Serdika - national consultants Ltd.

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: Project management

Anira Trading Ltd.

Sector: Food production
Main activity: production, distribution
Product/service: Delicate meat products "Delicatessen"

PLOVDIV TECH PARK

Sector: Information technology activities, Information services
Main activity: EDUCATION
Product/service: EDUCATION AND COURSES

slam Clothing EOOD end Co KD

Sector: Manufacture of textiles and textile products, except apparel, Production of clothing
Main activity: production
Product/service: изработка на изделия от текстил

БЕЛБРЕГ ЕООД

Sector: Legal and accounting activities
Main activity: production, distribution, services
Product/service: Финансови консултации и консултантски услуги

BUL Invoice

Sector: Wholesale with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: trade, services
Product/service: -

Зафиров и Александрова

Sector: Legal and accounting activities
Main activity: services
Product/service: Правни услуги

Mellifera Ltd.

Sector: Food production
Main activity: production
Product/service: pure and flavored honey; honey-based sports nutrition

T-ADE LTD.

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: Mobile application

Institute for technology transfer and innovations

Sector: Research and development, NGO, Cluster, Consulting
Main activity: business services
Product/service: business and consulting services

"Prometey" Ltd

Sector: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production
Product/service: fireplaces and stoves on wood

V.I.P. Ltd.

Sector: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production, services
Product/service: Aluminum parts based on HPDC or extruded aluminum

Аспро - МК ЕООД

Sector: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production, services
Product/service: метални конструкции, лазерно рязане, плазмено рязане

APOTEX PHARMA Ltd.

Sector: Production of medicinal substances and products, Wholesale with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: production, trade
Product/service: pharmaceutical products and food suppliments

ABC Innovations Ltd.

Sector: Research and development, Consulting
Main activity: services
Product/service: technology transfer, consulatncy srevices in innovation's development and implementations

KBCharge Ltd

Sector: Wholesale and retail trade in cars and motorcycles, maintenance and repair
Main activity: production, distribution, trade, services
Product/service: Продажба на зарядни устройства за електромобили

ALTA OILS LTD

Sector: Manufacture not elsewhere classified
Main activity: production, trade
Product/service: essential oils and floral waters

Top 100 Analytics Ltd.

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Automated Marketing Research and media monitoring process

ICYGEN Ltd

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: Компютърно програмиране

Projectic

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: консултантски услуги, преводи

MatriChem

Sector: Manufacture of chemical products
Main activity: production
Product/service: Biopolymers and Bioinks

RoboBIZZ

Sector: Information services
Main activity: trade, services
Product/service: Artificial Intelligence in Ecommerce; Automation of Business Processes

СТОА ООД

Sector: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production
Product/service: cladding facade systems

ФРАМ КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС ЕООД

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: UX/UI дизайн

Металинвест Ремко ЕООД

Sector: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production
Product/service: industrial ventilation systems

Roni Games

Sector: Film and television production, sound recording and music publishing, Information technology activities, Information services, Manufacture not elsewhere classified
Main activity: production, services
Product/service: Web, Mobile, Desktop and VR/AR games and apps

MKAFINANCE LTD

Sector: Legal and accounting activities
Main activity: services
Product/service: Accounting

Биотехнологичен и Здравен Клъстер

Sector: Production of medicinal substances and products, Research and development, Cluster
Main activity: services
Product/service: Biotech, digital health, AI

Si7 Ltd.

Sector: Food production
Main activity: production, distribution
Product/service: Yes

Deli99 Ltd.

Sector: Production of clothing
Main activity: production
Product/service: Manufacturer of light textile garments

Micar Innovation (Micar21)

Sector: Production of medicinal substances and products, Research and development
Main activity: services, Research and Development and Innovation
Product/service: Drug Discovery

Embassy of India

Sector: Government
Main activity: trade
Product/service: Посредничество

IA Imoti Ltd

Sector: Real estate
Main activity: services
Product/service: Real Estate Consultancy

Robsov

Sector: Manufacture of textiles and textile products, except apparel
Main activity: production
Product/service: production of textiles and textile products without workwear

NearSoft Ltd

Sector: Information technology activities
Main activity: production
Product/service: Digitalization of Manufacturing and Maintenance Operations Management

Българска финтех асоциация

Sector: Activities auxiliary to financial services and Insurance, Provision of financial services, except insurance and supplementary pension insurance
Main activity: trade, services
Product/service: Консултиране

ОЙРОШПЕД АД

Sector: multiple sectors
Main activity: services
Product/service: Транспорт, спедиция и логистика

Кариерен Компас ЕООД

Sector: Consulting, multiple sectors
Main activity: services
Product/service: Програми за управление на персонал и вътрешно кариерно ориентиране

Биостайл ООД

Sector: Food production
Main activity: production
Product/service: Organic foods production, RnD services

RENTACAR BG EOOD

Sector: Wholesale and retail trade in cars and motorcycles, maintenance and repair
Main activity: services
Product/service: Car rental and transport services, vehicle maintenance and car sales

GPS Bulgaria

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: IoT based telematics solutions and fleet services

"DD" Ltd.

Sector: Food production, Manufacture of beverages, Production of grape wines, Production of other fermented beverages, Real estate, multiple sectors
Main activity: production, distribution, trade, services
Product/service: Investment Design; Construction Supervision; Geodesy; Manufacturing

Velbazhd Software LLC

Sector: Information technology activities, Research and development
Main activity: production
Product/service: Software production consultancy.

KRISMAR 1938

Sector: Production of medicinal substances and products
Main activity: production
Product/service: Nutraceuticals

Holleman Bulgaria OOD

Sector: Transport, logistics and dispensation
Main activity: транспорт и спедиция
Product/service: Transport and spedition

KLK Engineering

Sector: Manufacture not elsewhere classified, Real estate
Main activity: production, services
Product/service: architecture, interior design, building construction

Tehnor LTD

Sector: Information technology activities, Consulting
Main activity: services
Product/service: development and implementation of solutions for process monitoring and management

Евромебел ЕООД

Sector: Furniture manufacturing
Main activity: production, trade, services
Product/service: Мебели за дома, офиси

HEC SOLAR LTD

Sector: Wholesale with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: trade
Product/service: Electricity

ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ ЕООД

Sector: Information technology activities, Information services
Main activity: services
Product/service: Проектиране, внос, дистрибуция и инсталация на системи за сигурност, контрол и безопасност.

Adan Media EOOD

Sector: Film and television production, sound recording and music publishing
Main activity: services
Product/service: Video Production and Marketing

Baseline IT Ltd.

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: Penetration test and vulnerability management. Security operations and monitoring centre.

М-Дизайн Плюс ЕООД

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: уеб дизайн

BGService Ltd.

Sector: Information technology activities
Main activity: trade, services
Product/service: Development and implementation of software systems. Manufacture, and maintenance of IT systems.

C

Sector: Research and development
Main activity: services
Product/service: Testing and certification of technical products for CE marking

Лийд Консулт

Sector: Information technology activities, Information services
Main activity: services, Софтуерно ИТ Консултиране, разработване на Софтуер, Енергийно ИТ Консултиране
Product/service: Universal Loader

Predistic OOD

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: GRASS - smart farming solution, Universal IoT platform, software for automatisaqtion, automotive

Трейдзон ООД

Sector: Legal and accounting activities
Main activity: services
Product/service: консултантски услуги корпоративни финанси

Telelink Business Services

Sector: Information technology activities
Main activity: ICT
Product/service: ICT products and services

Topex

Sector: Manufacture of beverages
Main activity: production, trade
Product/service: spring water

Digital LIghts

Sector: Information technology activities
Main activity: software developement
Product/service: software

Плексистаб България ЕАД

Sector: Manufacture of chemical products
Main activity: production
Product/service: ПВЦ гъвкави маркучи

BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER

Sector: NGO, Association
Main activity: The BCC is a legal person, established on the grounds of the Chamber of Builders Act.
Product/service: construction

Аутомотив клъстер

Sector: NGO
Main activity: production, services
Product/service: НПО

"КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Sector: Furniture manufacturing
Main activity: production, trade
Product/service: Мебели

Софтгруп АД

Sector: Information technology activities
Main activity: production, services
Product/service: Продукти и услуги за сериализация и проследяване на продукти за фармацевтичните производители

Банкеръ

Sector: Radio and television activity
Main activity: services
Product/service: медийно съдържание

ХЕЛЛЕНИКА ООД

Sector: Transport, logistics and dispensation
Main activity: services
Product/service: Кораборемонтни услуги

Арт Уъркс ЕООД

Sector: Manufacture of chemical products
Main activity: production
Product/service: Natural skincare formulator and manufacturer

NOESIS

Sector: Manufacture of chemical products
Main activity: production, trade
Product/service: cosmetic

АИКА КОНСУЛТИНГ ЕООД

Sector: Legal and accounting activities
Main activity: services
Product/service: Счетоводно обслужване на фирми и данъчни консултации

Florentia Bus Sofia EOOD

Sector: Transport, logistics and dispensation
Main activity: services
Product/service: International passenger transport

NEW I Sole Owner JSC

Sector: Legal and accounting activities
Main activity: services
Product/service: consultancy

Excellgate LLC

Sector: Activities auxiliary to financial services and Insurance
Main activity: services
Product/service: Financial Engineering

STROYTRANS 2011 Ltd

Sector: multiple sectors
Main activity: hospitality
Product/service: hotel services

Ticket BG Ltd.

Sector: Information technology activities
Main activity: services, Разпространение на билети и рекламна дейност
Product/service: Ticket sales / Advertising

Eco Globe Ltd.

Sector: Legal and accounting activities
Main activity: services
Product/service: Consulting services on European projects

ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ „ХОРИЗОНТ И ПЕРСПЕКТИВИ” ООД

Sector: Research and development
Main activity: services, код по КИД-2008: 88.99 Друга социална работа без настаняване, некласифицирана другаде
Product/service: многосекторни услуги; НИРД

Diagalprint Ltd.

Sector: Manufacture of paper and paperboard and of articles of paper and paperboard, Printing and reproduction of recorded media
Main activity: production, services
Product/service: packaging, printed materials

Прима Партнърс ООД

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: Консултантски услуги.

Българо-руска търговско-промишлена палата

Sector: NGO
Main activity: services, НПО
Product/service: НПО

Полиметхим ООД

Sector: Wholesale with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: trade, services
Product/service: промишлени суровини - метали, химикали, огнеупори

Scientia AD

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: Software engineering

Grafixoft Ltd.

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: software engineering

Comitex Ltd.

Sector: Information technology activities
Main activity: distribution, trade, services
Product/service: Products and Services for Identification and Security

DFD Group / ДФД Груп ЕООД

Sector: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production, trade
Product/service: Производство

Di Es Ai Ltd.

Sector: Information technology activities
Main activity: distribution, trade, services
Product/service: Software and computer equipment

Pro Smart AD

Sector: Manufacture of computer and communication equipment, electronic and optical products, Manufacture not elsewhere classified
Main activity: production, distribution, trade, services
Product/service: smart controllers

BSTD Consult Ltd.

Sector: Information technology activities, Production of clothing
Main activity: production, trade, services
Product/service: Boutique women’s clothing

Incess

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: remote work on cloud servers

Лора М ООД

Sector: Retail with all goods, without auto trading and motorcycle trading, Wholesale with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: distribution, trade
Product/service: Консултантска дейност

BCCI

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: Service

DG Consult Ltd

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: IT

NiL Consult Ltd.

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: EU project management

MTECHNOLOGY

Sector: Manufacture of computer and communication equipment, electronic and optical products
Main activity: production
Product/service: mcube

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА

Sector: Association
Main activity: Работодателска организация
Product/service: Представителство на работодатели в тристранния диалог

G Global Marketing Ltd

Sector: Research and development
Main activity: services
Product/service: food couching, healthcare, aesthetics

Каммартон България ЕООД

Sector: Retail with all goods, without auto trading and motorcycle trading, Wholesale with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: trade
Product/service: Индустриални консумативи

Кубит Инвест ЕООД

Sector: Retail with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: services
Product/service: развлекателни услуги

Midland EOOD

Sector: Wholesale and retail trade in cars and motorcycles, maintenance and repair
Main activity: trade
Product/service: Lubricants

Royal Embassy of Cambodia in Sofia

Sector: Government
Main activity: Embassy
Product/service: any

„ИНТЕРАКТ ЕНЕРДЖИ“ ООД

Sector: Consulting
Main activity: distribution, services
Product/service: consulting and engineering services;

Eastlink Bulgaria Ltd.

Sector: Retail with all goods, without auto trading and motorcycle trading, Wholesale with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: distribution, trade
Product/service: износ на храни, напитки, инвестиции в България в медицински изделия, лекарства

еHR LLC

Sector: Information services, Legal and accounting activities
Main activity: services
Product/service: A SaaS for managing electronic labour files.

Плейн-Кер ЕООД

Sector: Repair and installation of machinery and equipment
Main activity: services
Product/service: Overhaul and hydrostatic tests bottles for Aviation

АРТ ОН 2020 ЕООД

Sector: Wholesale with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: trade
Product/service: офис мебели и дизайн на работни пространства