Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум и двустранни срещи, 06-08 декември 2022 г., гр. Скопие, Република Северна Македония

Period:

from
to

Registration:

from
to

Place:

гр. Скопие, Република Северна Македония

гр. Скопие, Република Северна Македония

Description of the event

В периода 06-08 декември 2022 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира бизнес делегация в гр. Скопие, Северна Македония, която ще придружи г-н Николай Милков, министър на външните работи на Република България и ще участва в бизнес форум с двустранни срещи. Бизнес форумът, който ще се състои на 7 декември 2022 г., е договорен по време на срещата на външните министри в рамките на Българското председателство на Централно европейската инициатива (ЦЕИ).

Целта на събитието е създаване на устойчиви бизнес контакти и запознаване със спецификата и възможностите на пазара от региона. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Северна Македония, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

В тази връзка, ИАНМСП сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори: информационни и комуникационни технологии, телемедицина, енергетика, доставчици на електроенергия и газ, инфраструктура, железопътен транспорт, земеделие, геотермални води, балнеология и спа туризъм, селски туризъм и други, проявяващи интерес от установяването на контакти с фирми от Република Северна Македония.

Желаещите за участие в делегацията следва да заявят предварителен интерес като се регистрират най-късно до 28.11.2022 г. на следния линк: https://forms.gle/fSajbVFoNyeCHGY86. Допълнителна информация може да получите от г-жа Наталия Нечева, на тел. 02/940 7937 и от г-жа Светла Запрянова, на тел. 02/940 7975.

Организацията на бизнес делегацията, включително  хотелско настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на партньорските на ИАНМСП организации на място.

Предвижда се организиран автобусен транспорт от София до Скопие, разходите за който ще бъдат поети от ИАНМСП. Разходите, свързани с хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма.

Sectors

  • multiple sectors