Подновена е регистрацията за Информационна среща с посолство на Виетнам, организирана в рамките на проект Go International (GoInt)

Подновена е регистрацията за Информационна среща с посолство на Виетнам, организирана в рамките на проект Go International (GoInt)

Period:

from
to

Registration:

from
to

Place:

Онлaйн

Онлaйн

Description of the event

От 2021 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е водещ партньор по проект Go International (GoInt), изпълняван по програма за трансгранично сътрудничество Interreg „Гърция-България“ 2014-2020, в партньорство с Германо-Гръцката търговска и индустриална камара и с Гръцко-Италианската търговска камара. Основните дейности, които са заложени за изпълнение по проект GoInt са организация и провеждане на информационни дни, обучения, търговски мисии, както и разработване на информационна електронна платформа.

Една от основните цели на проекта е български малки и средни предприятия (МСП) от регионите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград и със секторна насоченост: биопродукти, слънчогледово олио, традиционни млечни продукти, традиционни тестени изделия, натурални сокове от семена, вино, ядки, гурме продукти/подправки и сладкарски изделия да се информират за възможностите за навлизане на международните пазари. По проекта са определени два целеви пазара, а именно Виетнам и Израел.

В тази връзка ИАНМСП организира информационна среща съвместно с виетнамско посолство, по време на която ще бъдат представени възможностите за българските производители да установят преки контакти с потенциални партньори.

Събитието ще се проведе онлайн от 10:30 ч. на 10 май 2022 г. При интерес можете да се регистрирате за участие в срещата до 09 май 2022 г. Hа регистриралите се фирми ще бъде изпратен допълнително линк за включване в срещата. По време на събитието ще има осигурен превод. За допълнителна информация можете да се свържете с Даяна Иванова, dn.ivanova@sme.government.bg.

Sectors

  • Food production
  • Manufacture of beverages

Registered
participants

Tombou Bulgaria Ltd

Sector: Manufacture not elsewhere classified
Main activity: services
Product/service: Social services

КОНПАКС ЕООД

Sector: Food production
Main activity: production
Product/service: Конфитюри, мармалади, сладка, топинги

ЗЕТ 1 ООД

Sector: Food production
Main activity: production
Product/service: пчелен мед, пчелен прашец

Май Еаър България ЕООД

Sector: Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose
Main activity: distribution, trade, services
Product/service: Активна дезинфекция и дестратификация

Aspasia - 92 Ltd

Sector: Manufacture of beverages
Main activity: production, trade
Product/service: soft drinks and table water

GP IMPEX LTD

Sector: Manufacture of beverages
Main activity: production
Product/service: Direct cold pressed juice / Production of direct cold pressed juice